Wiek jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdolność uczenia się. Jest to proces przyswajania informacji i doświadczeń, w którym następują określone zmiany doświadczenia.  Jego fizjologiczno – anatomiczną podstawą jest mózg, jego plastyczność i etapy rozwojowe, przez które przechodzi.

Najintensywniejszy rozwój mózgu człowieka przebiega do 6 roku życia. Osiąga on wówczas 85% swoich rozmiarów i masy. Wzrost rdzenia kręgowego i mózgu (czyli ośrodkowego układu nerwowego) trwa do około 20 roku życia. Po czterdziestce następuje utrata ok. 100 tysięcy komórek nerwowych dziennie. Nie mają one zdolności regeneracji, więc z czasem masa mózgu ulega zmniejszeniu. Degeneracja może dotyczyć nawet do 1/3 wszystkich komórek mózgu pod koniec życia, ale wiek nie jest jedyną przyczyną, ten proces może zahamować aktywność intelektualna.

nauka

Te biologiczne zmiany wpływają znacząco na zdolność uczenia się. Przez pierwsze lata życia umysł przyswaja bardzo wiele informacji. Szacuje się, że największa zdolność uczenia osiągana w wieku dwudziestu paru lat, potem przez parę lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Około trzydziestki następuje powolny, a po 40 roku życia, gwałtowny, spadek zdolności uczenia się.

Kolejnym biologicznym determinantem uczenia jest zachowanie się komórek nerwowych w mózgu. Dzielą się one na pobudzające (ok.80% wszystkich) i hamujące. Naukowcy postawili tezę, że mózg jest jak gąbka. Gdy stosunkowo niewiele wiemy, jesteśmy mało doświadczeni, mózg ma większą łatwość w przyswajaniu wiedzy. „Chłonie” wówczas wiele informacji. Osoby bardziej doświadczone, mające konkretną wiedzę, umiejętności, nie muszą w tak dynamiczny sposób uczyć się, bo mają już swoją podstawę. Wpływają na to właśnie neurony hamujące. Może to być dowodem na to, że nie tylko wiek, ale pewne konkretne uwarunkowania mózgu wpływają na zdolność uczenia.

Oprócz budowy mózgu na proces uczenia się wpływają inne czynniki. Trwają badania nad tym, by ustalić, które z nich mają największy wpływ na zdolność przyswajania i przetwarzania nowych informacji. Inne znaczące elementy, które mają na to wpływ, to: inteligencja danej osoby, jej zainteresowania, motywacja, poziom aspiracji. Należy pamiętać, że mózg jest bardzo plastyczną i dynamiczną strukturą i poprzez jej aktywność w znaczny sposób możemy zwiększyć jego efektywność.